Hjem Bakgrunn Ressurser For lærere     Kontakt Spes.ped Sos.komp. Om oss
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
FORLAGENES
HOVEDSIDER
Du kommer direkte inn i en øvelse på nettet - enkelt og greit!
http://jao.typepad.com/
JaO's blogg med Gode lærerblogger.
http://www.nrk.no/nyheter/1.6036022   Nyheter om skole i NRK.
http://www.forskning.no
Artikler om skole og læring.
http://skoleporten.udir.no/
Udir's side med resultater fra prøver, læringsmiljøundersøkelser m.m.
SkoleNyheter Lærerblogger

Tilbakemelding
Finner du døde lenker eller lenker som ikke fungerer som de skal? Eller savner du noe? Eller kanskje du har kommentarer på siden og bruken av den?
Vi er interessert i tilbakemelding...
Fredag 20. mars var det solformørkelse over
Norge og Svalbard. De sørlige deler av landet gikk
glipp av den store opplevelsen av dette sjeldne
fenomenet, pga overskyet himmel. Man kunne
likevel merke det ved at det ble betydelig mørkere
midt på formiddagen.
På Svalbard kunne man se formørkelsen fra skyfri himmel, og mange hadde reist
dit for å oppleve den. NRK hadde direktesending fra begivenheten, og du kan gjenoppleve den ved å gå inn på denne siden, hvor det også står en del fakta. 

TV2 laget også en grei og oversiktlig artikkel om solformørkelsen.   
På VGTV er det laget en fortfilm på 90 sekunder og infofilm om solformørkelsen.
Det blir en stund til neste gang vi opplever solformørkelse i Norge; nemlig i 2061.

Netteleven.no
Alf Prøysen er en av våre mest kjente og kjære sang-skapere og forfattere av barnelitteratur. I 2014 er det 100 år siden han ble født. Dette jubileres og feires over hele landet, ikke minst i skolen.

På Netteleven samler vi litt av det som finnes på nettet, som
kan være til nytte i markeringen av Prøysenåret i skolen. 


Bruk av Alf Prøysen - 100 år

Kollega Øystein Nordvik har laget en liste over bøker i Nasjonal-biblioteket til høytlesing, samt adventshistorier og bøker fra "steg-for-Steg leselisten.
Klikk her for å få fram listen.


For en del elever kan det være en utfordring å lære gange-
tabellen. Pugging og terping synes ikke å hjelpe. Med disse
elevene må vi ofte finne andre veier for å hjelpe dem å lære.
Disse barna er ofte sterke kreativt. Derfor kan de profitere
på å bruke fantasien, assosiere tallene med bilder og sette
dem inn i spennende sammenhenger. 

Dette er søkt å gjøre i "Gangesagn-metoden". Metoden er utarbeidet av Hege
Ulfeng. Her oppfordres det også til å lage opplegg som er bygget på de samme prinsippene. For mer informasjon, søk opp nettsiden gangesagn.com. Der vil du
også få en innføring i metoden, og evt kjøpe materiellet for fullstendig opplegg.

Ny måte å lære gangetabellen på
På nettet finnes det mange sider hvor man kan hente ut øvingsark som kan
brukes i undervisningen til å trene ulike emner i fagene. Spesielt gjelder dette for matematikk. Noen av disse sidene kan generere øvingsarkene ved å sette
rammene og kriteriene for hva som skal øves.
To av de beste jeg har funnet så langt er:
Worksheetworks.com.  På denne siden finner du
emnet som skal øves i matte. Gå inn og sett rammene,
og trykk "Create Worksheet" og du får opp siden, klar til
utskrift. Sidene inneholder også muligheter for å lage
øvinger i engelsk, geografi og puslespill.
Math-Aids.com er en tilsvarende side, det kan lages
tilpassete øvingsark innen 86 forskjellige emner i matte,
nye hver gang de genereres. De dekker alle nivåer fra
barnehage til videregående.

Øvingsark til mattetimene?
TV2-innslag på Youtube.com
Solformørkelse