Oppdateringer på Netteleven.no
24.06.2019: Norsk. NRK har mange hørespill som kan brukes til lyttetrening. Vi har laget en lenkesamling.
23.06.2019: Samfunnsfag. CappelenDamms nettressurser for Samfunnsfag og Naturfag, Globus. Mye bra.
23.06.2019: Samfunnsfag. Oppdateringer og opprydning i menyen på Samfunnskunnskap
15.05.2019: Matematikk. Likninger. Opprettet egen side, med lenker til oppgaver, spill, videoer, utskrifter, mm.
08.05.2019: Norsk. sj-lyden og flere andre sider under Rettskriving er ryddet og rensket for "døde" lenker.
07.05.2019: Matematikk: Partall og oddetall. Egen side. Lenker til lærestoff, oppgaver, videoer, utskrift, mm.
28.04.2019: Matematikk. Sannsynlighet. Fant videoer på MatematikkensVerden.no. Nyttige videoer i andre emner også.
18.04.2019: Norsk. Verb. Litt rydding i lenker.  Øvingsark med verb lagt inn:  Lage setninger med verb i presens.
16.04.2019: Matematikk. Algebra og funksjoner. Ny side. Lenker til regler, oppgaver, videoer, utskrifter mm.
16.04.2019: matematikk. Parentesregning med tall. Omorganisering av siden. Skilt ut fra algebra og funksjoner.
12.04.2019: Naturfag:  Mineraler og bergarter. Ny side. Lenker til fakta, videoer, oppgaver mm.
12-04.2019: Naturfag: Kroppens funksjoner. Øvingsark + lenker til videoer.
11.04.2019: Matematikk: Målestokk. Nye lenker lagt til, døde lenker fjernet. Omorganisering av siden.
Oppdatering
Sider du ønsker oppdatert?
Nye sider? Endringer? Behov?
Send en melding!
Vi hjelper deg å finne læringsressurser på nett!
Netteleven
Netteleven.no er en nettportal for grunnskolen. Vi finner læringsressurser på nettet (oppgaver, lærestoff, videoer, utskrifter mm.) som kan være nyttige for elevene i læringsarbeidet. Vi legger vekt på å gjøre disse lett tilgjengelige for elevene i en ramme hvor elevene kan velge etter behov og nivå.

Kanskje kan ressursen også være til hjelp for lærere i planlegging og forberedelse av undervisning.

Netteleven har som mål å være enkel og intuitiv å finne fram i. Lenkene er organisert etter fagene i K06, med emner under disse fagene. Vi bestrever at man ved 3 klikk er inne i en læringsressurs på nettet. I menyen klikker du Fag
à Emne à Lenke til læringsressurs.
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Noe som ikke fungerer?
Savner du noe? Kommentarer?
Send oss gjerne en tilbakemelding...
Privacy and Terms
Netteleven
Sitemap
Back
Next
Aktuelle temaer og sider for skolefolk
Udir - Utdanningsdirektoratet
Udir.no er Utdanningsdirektoratet sine sider med nyttig informasjon om rammeplaner, læreplaner, læring og trivsel, eksamen, prøver, skoleundersøkelser, og annet stoff om skoleløpet fra barnehage til videregående skole.

udir.no
Utdanningsforbundet
Utdanningsforbundet er Norges største fagforbund på skolefeltet med 175 000 medlemer.
Her får du innsikt i politikk, aktuelle skolenyheter og
-saker, læreres lønns- og  arbeidsvilkår, lønnstabeller, resieforsikring, medlemsfordeler, og mye mer.
  
utdanningsforbundet.no/
Forskning på skole og utdanning
Her finner du aktuelle og nyttige artikler om forskning på Skole og utdanning.


forskning.no
Skole og utdanning
På NRK sine nettsider er det en emneside med artikler og innlegg om skole og utdanning. Her er det mye interessant og nyttig bakgrunnslesing om ting som skjer i skole-Norge. 

nrk.no
Lesesenteret
Lesesentreret er en del av Universitetet i Stavanger,  med oppgaver knyttet til utdanning og forskning innen spesialpedagogikk (lese- og skrivevansker) og lesevitenskap (leseutvikling og leseopplæring).
Lesesenteret underviser og veileder på førskole- til  doktorgradsnivå, og samarbeider med andre fagmiljø relatert til skole ved universitetet.  
lesesenteret.uis.no
Lekser eller ikke lekser?
Debatten om lekser i norsk skole går heftig både i skolen, mellom foreldre og i den offentlige sfæren. Mange mener mye om dette. Aviser har stadig innlegg og artikler om temaet. Etter hvert har det kommet en del forskning også. Vi har samlet noe av det som kan være interessant og relevant om dette.
netteleven.no/Lekser
Nyheter for barn og unge
NRK SuperNytt
Nyheter på NRK Super  kl.18.50.
Vi lager dagsaktuelle      sendinger mandag til fredag for barn i alderen 8 til 12 år..

nrksuper.no/supernytt
NRK Skole
NRK Skole er et digitalt klipparkiv som består av lydklipp og videoer fra NRKs radio- og fjernsyns-arkiv- for lærere og elever i grunnskole og vgs.
nrk.no/skole
Aftenposten Junior
Aftenposten Junior gir barn og unge nyheter fra Norge og resten av verden på en måte som hjelper dem til å forstå.
Her får de også en fin mulighet til ekstra lesetrening, samtidig som de lærer av nyhetene og kan se dem i en sammenheng de kan skjønne.  
aftenposten.no/emne/Aftenposten_Junior
Framtida Junior
Framtidajunior.no er ei redaksjonelt uavhengig avis for barn, som har som mål å styrkja nynorsken og bidra til å auka og få fram engasjementet til barn og unge. 
framtidajunior.no
De Gode Nyhetene
Framtidajunior.no er ei redaksjonelt uavhengig avis for barn, som har som mål å styrkja nynorsken og bidra til å auka og få fram engasjementet til barn og unge. 
framtidajunior.no
Klar Tale
Klar Tale er Norges eneste lettleste nyhetsavis. Stor skrift og enkelt språk gjør avisen lettere å lese enn andre aviser.  Klar Tale skriver om både Norge, verden, kultur og sport. I tillegg lager de lengre temasaker.
klartale.no
Mange kjenner norskverket Ordriket fra egen undervisnings-praksis. Dette verket inneholder tekster, grammatikk- og rettskrivingsoppgaver, skrivetrening, mm. tilpasset trinn og nivå. Ordriket har også en meget innholdsrik nettressurs, hvor blant annet lærerressursen til hvert trinn anbefales å undersøke.
Nettressurser for norsk
fra Fagbokforlaget
Glimt fra et flerkulturelt klasserom
fra Tone Evensen
Denne nettressursen er laget og drevet av en lærer ved navn Tone Evensen. Her legger hun ut nyttige innlegg, tips og opplegg i ulike emner, f.eks. om leseforståelse, lytteforståelse, ordforråd, skriving, matematikk og muntlige ferdigheter.
Blant annet har hun skrevet et innlegg med mange tips til artige aktiviteter man kan bruke ved oppstarten av nytt skoleår.
Mange skoler bruker engelskverket Stairs. Forlaget har laget en innholdsrik nettressurs til dette verket. Ressursen er åpnet tilgjengelig for alle, med massevis av oppgaver med lytting,lesing, ordforråd, grammatikk, etc. tilpasset alle trinn i grunnskolen.
Nettressurser for engelsk
fra CappelenDamm
Dette er nok en nettressurs laget og drevet av en lærer som har som mål å samle og gjøre tilgjengelig læringsressurser for lærere i barneskolen. Det meste på denne siden er egenprodusert. Her finnes oppgaver til de fleste fag, tips til aktiviteter, kopioriginaler, og mer forskerrettede oppgaver mm. Forfatteren bak siden står også bak serien med aktivitetsheftene "Spire", som er mulig å få tak i gjennom siden.
Spireserien
Mindre Alene Sammen
fra Salaby - Gyldendal
NRKs TV-aksjon i høst handler om å skape et varmt og inkluderende samfunn. Salaby har laget mange gode ressurser for å ta opp dette temaet på alle trinn i grunnskolen. Her finner du bakgrunnsstoff, tekster, videoer, bilder, ark, sanger som kan brukes i arbeidet med å inkludere alle, barns rettigheter, forebyggende holdningsarbeid mot mobbing mm.
Ressurser om
ADHD, autisme, tourettes og adferd i skolen.


EkstraGIR er utviklet for å tilby lærere innsikt i nevrodiversitet gjennom erfaringer og informasjon fra eksterne kilder.
Nyttige læringsressurser
Matematikk
Ressurs med instruksjonvideoer til en lang rekke emner i matte.
mattemestern.no
Lag egne matteoppgaver
Nettressurser gir deg mulighet til å lage tilpassete oppgaver.       
netteleven.no
Matematikk for 1.-7.trinn
Nettressurser med åpne, interaktive oppgaver til emner.
radius.cappelendamm.no
Naturfag
Solsystemet

acm.no/solsystemet/
Fagsider for grunnskolen
Intro til Salabys ressurser i fagene.

gyldendal.no
Grunnleggende norsk
Læresmiddelpakke for elever som skal lære grunnleggende norsk.
fagbokforlaget.no
Norsk som andrespråk
Flerspråklig interaktiv bildeordbok med illustrasjoner, tekst, lyd mm.
Utdanningsdirektoratet
Nettleksikon
Nynorsk nettressurs i historie, språk, geografi,  religion, m.m.
allkunne.no
Nasjonalbiblioteket
Enorm base digitalisert materiale av bøker, aviser, videoer m.m.
nb.no
Fysisk aktiv læring
Setter fokus på fysisk aktiv læring i skolen.
askbasen.no
Nettvett på nettet
Lenkesamling til digital dømmekraft, nettvett og mobbing på nett/mobil..
netteleven.no/Nettvett.html
Norsk historie
Norsk historie fra steinalderen til idag. Fortalt av fagfolk.
norskhistorie.no
Engelske tekster
Nettressurs med små, engelske tekster, med audio til hver tekst..
rong-chang.com
Norsk med Nye Zeppelin
Ressurs med oppgaver, lesing, skriving, mm. i begynneropplæring.
Aschehoug forlag
Ressurssider i norsk
Utviklet av Globalskolen, Norsk Nettskole og Høgskulen i Volda .
norsksidene.no
Musikk
Veslefrikk - nasjonal satsing på komponering med barn og unge
veslefrikk.no
Samfunnsfag
Gratis undervisningsopplegg om FN  for 1.-4. og 5.-7. trinn.
lokus.no
Globus
CappelenDamm sine sider med naturfag og samfunnsfag 5-7.tr.. 
globus.cappendamm.no
Bli-kjent-leker
Leker og aktiviteter -  bli bedre kjent i begynnelsen av skoleåret. 
netteleven.no
Samfunnsfag
Samfunnsfag
Samfunnsfag
Skriving
Produkter i Nettelevens nettbutikk
Konsonantforbindelser
I det norske språket har vi veldig mange ord med  konsonantforbindelser.
For at det skal bli god flyt og hastighet på lesing av slike ord, er det viktig å:
- bevisstgjøre konsonantforbindelsene, slik at  
  eleven leser dem som én lydpakke,
- øve mye for at eleven raskt gjenkjenner ordene,
  og automatiserer dem.

Dette kan trenes med disse øvingsarkene. .
Æsops fabler
Lese og skrive med Æsops fabler er en serie øvingsark med utgangspunkt i fabler av Æsop. Fablene er ypperlige tekster til lesetrening. Til hver fabel er det laget mange varierte øvelser for å bearbeide tekstene på forskjellige måter. Hver pakke inne-holder ca. 25 ark, hvor det er øvingsark til lesetrening, lese- forståelse, repetert lesing, hurtighetslesing, begrepstrening, spørsmål og svar, gjenfortelling (skriftlig og muntlig), lesespill, øving på høyfrekvente ord, ordkjeder, oppgaver til refleksjon, skrive-, tegne- og fargeleggingsoppgaver m.m.


Øvingsarkene passer for 3. - 6. trinn. .
Norske forfattere
Norge har hatt mange gode forfattere opp gjennom tidene.. Disse er det verdt å løfte opp og la dagens elever lære å kjenne.
- Bli kjent med tekster av norske forfattere,
- Gjennom tekstene bli kjent med språk, historie, 
  aktuelle saker i forfatterens samtid. 
- Samtidig får elevene gjennom oppleggene til tekstene trening i leseforståelse, lesehastighet, gjenfortelling, lytting, refleksjon, bearbeiding, mm.

Hver av oppleggene har ca 20-22 øvingsark. .

Passer for 6. - 8. trinn
Amerikanske presidenter
Historien om de amerikanske presidentene er en historie om suksesser og personlige tragedier. Hver president har sin historie. Hver av dem er utrolig spennende lesning.
Til hver av presidentene har vi skrevet en tekst hvor elever på
6. - 8.trinn kan få et innblikk i livet til disse mennene og hva de fikk gjort som ledere av USA. 

Det er laget over 30 ulike øvingsar til hver av tekstene, hvor elevene kan få bearbeidd historiene på forskjellige måter. Vi har lagt vekt på lesetrening, leseforståelse, bruk av lesestrategier og forskjellige skriveoppgaver, refleksjon, m.m.

Bli kjent med oppleggene på Nettelevens Læringsressurser .
Yulia Skachkova: Velkommen til et nytt skoleåret!
Mathilde Bakken: Gode tips å ta med fra starten av skoleåret!
Videoer med tips og  inspirasjon
Netteleven.no er laget og drevet av Olav Kåre Kløvning, en lærer i en barneskole i Bergen. Han har undervist på alle trinn og i de fleste fag gjennom snart 30 år. Dette har gitt ham et godt grunnlag for å finne relevante læringsressurser som kan være nyttige i emnene i fagene.

Idéen med nettsiden kom som et behov for å samle og gjøre lett tilgjengelig nyttige nettsider med oppgaver for elevene sine. Strukturen på netteleven.no ble lagt. Siden starten i 2012 er hundrevis av timer brukt på å finne gode og nyttige læringsressurser på nettet og gjøre disse lettere tilgjengelige for elever og lærere.
Målet og visjonen med netteleven.no er at siden kan være til hjelp for lærere og elever i det daglige lærings-, planleggings- og undervisningsarbeidet i skolen.
Om Netteleven.no
Lekser eller ikke lekser?

Tirsdag 4. september 2018
Debatten raser om lekser i skolen. I aviser og på nettet ellers engasjerer dette mange. Netteleven har samlet en del lenker til nettsider som tar opp dette temaet fra forskjellige synsvinkler. Et lite bidrag til å gi et oversikt over denne debatten.
Under den samme siden finnes også lenker til artkler og nettsider om forskning på skole.

Ny layout på Netteleven.no

Lørdag 4. august 2018
Vi har nå oppgradert nettsiden blant annet med å gi siden et nytt utseende. Forhåpentlligvis vil den være mer innbydende og up-to-date. ...
Strukturen på siden er den samme. Brukerne vil finne igjen de samme emnesidene under fagene, og alt innholdet er inntakt. Nå er ikke alle emnesidene oppgradert med den nye layouten. Dette vil gjøres litt etter litt.
På forsiden er innholdet og emneboksene omorganisert litt, slik at de skal være lettere å finne fram i.
Vi håper brukerne liker fornyelsen. Som før sagt, er vi mottagelig for innspill og kommentarer slik at siden kan være mest mulig brukervennlig. 

Lenkesiden med ng/nk-ord er oppdatert

Tirsdag 12. juni 2018
Siden med lenker til ng- og nk-ord er det lenge siden vi har oppdatert. I forbindelse med at vi i klassen repeterer ng-ord har vi jaktet på flere sider i emnet. De vi fant har vi lagt til. Samtidig har vi rensket ut døde lenker.

Oppdatert side med v-lyden og spørreordene

Tirsdag 12. juni 2018
I samme slengen med ng/nk-ordene har vi også oppdatert lenkesiden med v-lyden og spørreordene. Dessverre er det ikke mange oppgaver vi finner på dette, men det som er har vi lenket. Om noen finner flere sider, er vi mottagelige for tips om slike lenker.

Brøksiden - Bedre organisering

Tirsdag 5. juni 2018
Brøksiden vår har inneholdt masse lenker til oppgaver, videoer, øvelser mm. Men disse har ikke vært organisert særlig godt. Nå har vi organisert lenkene bedre, og samlet dem under emner og overskrifter. Det gjør det forhåpentligvis lettere å finne fram. Besøk siden og se om dette ble bedre.
 

17. mai og feiringen av grunnlovsdagen nærmer seg
17. mai og feiringen av grunnlovsdagen nærmer seg

Søndag 12. mai 2018
17. mai nærmer seg igjen, og i skoler og barnehager rundt om i det ganske land er det mange som igjen forbereder seg til feiring av nasjonaldagen vår. Vi frisker opp 17.maisanger, lærer (mer) om bakgrunnen for 17. mai, lager norske flagg og annen 17.maipynt, øver på 17.maitaler, m.m.
Vi har her laget en samling med lenker til nettsider som kan være nyttige i forberdelsene til 17. mai.

En oversikt over læringsressurser

Fredag 4. mai 2018
På nettet finner vi et mylder av forskjellige læringsressurser og nettsider som tilbyr læringsressurser av forskjellig slag. Det er ikke lett å finne fram i alt dette, ialle fall ikke i en travel hverdag.
For en tid siden prøvde vi å lage en oversikt over hva som finnes og la den inn under fanen Aktuelle saker og temaer på forsiden vår. Men bildet og teksten på denne var kanskje litt forvirrende og lite informativ i forhold til hva vi prøvde å rette oppmerksomheten mot. Derfor prøver vi igjen.
Det finnes mange nyttige ressurser der ute. Veldig mye er gratis. Men noe kan man få tilgang til mot litt betaling. Vi finner en del vel verdt å undersøke, om man da er interessert i å investere litt, evt få det dekket av skolen eller investere i skoletilgang.
Om du går inn på lenken i overskriften her, vil du finne en oversikt over læringsressurser med 1) Gratis tilgang, uten registrering, 2) Gratis tilgang mot registrering og 3) Tilgang mot betaling. Se vår oversikt under denne

Øvingsark i matte under K5Learning

Fredag 4. mai 2018
På nettet finnes det, som vi også har vist før, mange sider med oppgaver til øving i ulike emner i matematikk. Her er mye som kan brukes som supplement i øvingen i emnene!
En av våre favoritter er K5Learning.com. Denne er stasjonert i British Columbia i Kanada. På denne siden ligger veldig mye øvingsark (worksheets) åpent og gratis tilgjengelig. På våre emnesider i matte har vi lenket til mange av disse ressursene. Om du går inn på lenken i overskriften her, vil du komme inn på Addisjonsiden. På høyre side finner du lenker til K5Learning sine ressurser med øvingsark i addisjon på forskjellige nivå.
Under de fleste emnene under Tall-fanen på Mattesiden vår, vil det ligge lenker til disse K5Learning sine øvingsarkressurser i emnene. 

Norske dialekter

Tirsdag 1. mai 2018
Norske dialekter er en naturlig og selvfølgelig del av språket vårt. Dette gjelspeiler seg også i K06, hvor emnet ligger i kompetansemål under Språk og kultur både etter 2., 4., 7. og 10. årsrtrinn.
Vi har begynt å samle lenker til stoff, videoer, lydeksempler og oppgaver på nettet til dette emnet.

Overgang til sikker tilkobling på netteleven.no

29. april 2018
Nå har vi endelig fått grønn lås med https:// i adressen vår. Det vil si at der nå er installert SSL-sertifikat med sikker (kryptert) tilkobling på siden. Det betyr bl.a at det vil være sikrere å bruke siden, og bl.a. være en beskyttelse om dere f.eks. gjør kjøp gjennom nettbutikken på netteleven.no 
I FORBINDELSE MED OVERGANGEN TIL SIKKER TILKOBLNG HADDE VI EN STUND SØNDAG KVELD PROBLEMER MED VISNING AV NETTSIDEN. VI BEKLAGER DETTE.

Enkle tekster for tilpasset lesetrening

28. april 2018
Etter hvert som elevene kommer lenger opp i klassene kan det være vanskelig å finne enklere og tilpassete tekster. På ordriket.no sine Lærerressurser ligger det massevis med små, enkle tekster som kan brukes som tilpasning til elever som trenger det. Slike tekster kan også brukes som eksempel- eller modelltekster for trening av lese- og læringsstrategier. Dette har vi gode erfaringer med i egen klasse.
I lenkene til ordriket.no kan du  her gå inn på aktuelt trinn og finne tekster. På sidene med disse forenklete tekstene ligger det også andre oppgaver, f.eks til grammatiskk, ordklasser, skjemaer for setningsanalyse, skriving, elevvurdering mm. Undersøk her om det  finnes noe du kan bruke.

Nettelevens Miniblogg  
Blogg april 2018
Blogg mai 2018
Øvingsark til emner i matematikk
Måling av lengde:
Gjette og måle lengder på linjestykker.
Plassverdi:
Hvor mange enere, tiere og hundrere er det i tallet?
Areal og omkrets:
Telle, regne ut, sammenligne, utforske.
Tiervenner:
Trene tiervenner med figurer, tellestreker og tall.
Desimaltall med tideler. Skrive inn og plassere
desimaltall på tallinje.
Som på de fleste websider blir det også på netteleven.no
brukt cookies for å forbedre din opplevelse av vårt nettsted. Ved å bruke netteleven.no samtykker du til dette.
Netteleven.no gjør ingen innsamling eller lagring av person-opplysninger.
Vi har dermed heller ingen form for videreformidling av opplysninger.
Bruk av cookies 
Personvern