WYSIWYG Web Builder
Kartlegging/
observasjon:


SOL-nivå 1
SOL-nivå 2
Språk 6-16
AskiRaski
ITPA
Tilpasset:

Tilpasset undervisning
Kontaktlærer:
  -
Tilpassete lekseplaner
 
- Tilpassete leseopplegg

Lesemateriell i permer
HJELPEMIDLER

Lesekurs
Programvare
Lydbøker
Utvidet behov --> PPT

Skolens forarbeid før utredning
PPTs arbeid
Skolens videre arbeid
Ordinær leseopplæring 1. trinn
Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring