Arkiv på Nettelevens MiniBlogg
Finner du det  
du leter etter ?
Vi hjelper
deg på vei !
Klikk 1: Fag
Klikk 2: Emne
Klikk 3: Øvelse
17. mai og feiringen av grunnlovsdagen nærmer seg
17. mai og feiringen av grunnlovsdagen nærmer seg

Søndag 12. mai 2018
17. mai nærmer seg igjen, og i skoler og barnehager rundt om i det ganske land er det mange som igjen forbereder seg til feiring av nasjonaldagen vår. Vi frisker opp 17.maisanger, lærer (mer) om bakgrunnen for 17. mai, lager norske flagg og annen 17.maipynt, øver på 17.maitaler, m.m.
Vi har her laget en samling med lenker til nettsider som kan være nyttige i forberdelsene til 17. mai.

En oversikt over læringsressurser

Fredag 4. mai 2018
På nettet finner vi et mylder av forskjellige læringsressurser og nettsider som tilbyr læringsressurser av forskjellig slag. Det er ikke lett å finne fram i alt dette, ialle fall ikke i en travel hverdag.
For en tid siden prøvde vi å lage en oversikt over hva som finnes og la den inn under fanen Aktuelle saker og temaer på forsiden vår. Men bildet og teksten på denne var kanskje litt forvirrende og lite informativ i forhold til hva vi prøvde å rette oppmerksomheten mot. Derfor prøver vi igjen.
Det finnes mange nyttige ressurser der ute. Veldig mye er gratis. Men noe kan man få tilgang til mot litt betaling. Vi finner en del vel verdt å undersøke, om man da er interessert i å investere litt, evt få det dekket av skolen eller investere i skoletilgang.
Om du går inn på lenken i overskriften her, vil du finne en oversikt over læringsressurser med 1) Gratis tilgang, uten registrering, 2) Gratis tilgang mot registrering og 3) Tilgang mot betaling. Se vår oversikt under denne

Øvingsark i matte under K5Learning

Fredag 4. mai 2018
På nettet finnes det, som vi også har vist før, mange sider med oppgaver til øving i ulike emner i matematikk. Her er mye som kan brukes som supplement i øvingen i emnene!
En av våre favoritter er K5Learning.com. Denne er stasjonert i British Columbia i Kanada. På denne siden ligger veldig mye øvingsark (worksheets) åpent og gratis tilgjengelig. På våre emnesider i matte har vi lenket til mange av disse ressursene. Om du går inn på lenken i overskriften her, vil du komme inn på Addisjonsiden. På høyre side finner du lenker til K5Learning sine ressurser med øvingsark i addisjon på forskjellige nivå.
Under de fleste emnene under Tall-fanen på Mattesiden vår, vil det ligge lenker til disse K5Learning sine øvingsarkressurser i emnene. 

Norske dialekter

Tirsdag 1. mai 2018
Norske dialekter er en naturlig og selvfølgelig del av språket vårt. Dette gjelspeiler seg også i K06, hvor emnet ligger i kompetansemål under Språk og kultur både etter 2., 4., 7. og 10. årsrtrinn.
Vi har begynt å samle lenker til stoff, videoer, lydeksempler og oppgaver på nettet til dette emnet.

Overgang til sikker tilkobling på netteleven.no

29. april 2018
Nå har vi endelig fått grønn lås med https:// i adressen vår. Det vil si at der nå er installert SSL-sertifikat med sikker (kryptert) tilkobling på siden. Det betyr bl.a at det vil være sikrere å bruke siden, og bl.a. være en beskyttelse om dere f.eks. gjør kjøp gjennom nettbutikken på netteleven.no 
I FORBINDELSE MED OVERGANGEN TIL SIKKER TILKOBLNG HADDE VI EN STUND SØNDAG KVELD PROBLEMER MED VISNING AV NETTSIDEN. VI BEKLAGER DETTE.

Enkle tekster for tilpasset lesetrening

28. april 2018
Etter hvert som elevene kommer lenger opp i klassene kan det være vanskelig å finne enklere og tilpassete tekster. På ordriket.no sine Lærerressurser ligger det massevis med små, enkle tekster som kan brukes som tilpasning til elever som trenger det. Slike tekster kan også brukes som eksempel- eller modelltekster for trening av lese- og læringsstrategier. Dette har vi gode erfaringer med i egen klasse.
I lenkene til ordriket.no kan du  her gå inn på aktuelt trinn og finne tekster. På sidene med disse forenklete tekstene ligger det også andre oppgaver, f.eks til grammatiskk, ordklasser, skjemaer for setningsanalyse, skriving, elevvurdering mm. Undersøk her om det  finnes noe du kan bruke.

Tankekart

28. april 2018
I løpet av et skoleår blir det jobbet mye med lese- og læringsstrategier. Skolebøkene har ofte gode forklaringer, eksempler og oppgaver med dette. Men det er ikke alltid dette er nok eller tilstrekkelig. Vi har lett på nettet for å finne stoff.... I det siste har vi særlig jobbet med tankekart. Så vi begynner der! Under denne siden har vi samlet det aktuelle vi fant. Etter hvert vil vi utvide denne siden til å omfatte også lenker til andre ressurser på lese- og læringsstrategier.

Blogg på Netteleven

8. april 2018
Nå starter vi MiniBlogg! På Netteleven legger vi stadig inn nye lenker, emnesider og "nyheter". For å informere om disse oppdateringene velger vi nå å lage en slik blogg. Gjennom denne vil det forhåpentligvis bli lettere å finne fram i det som ligger på nettsiden. Under hver bloggpost vil det også være mulig å legge inn kommentarer, tilbakemeldinger, ros og ris, o.l. Slik kan dere der ute som bruker Netteleven være med på å gjøre den enda bedre, og forme lenkesidene i fag og emner. Vi kan også gjøre dem personlig tilpasset for klasser og elevgrupper så langt dette er mulig.

Bronse- og jernalderen

17. april 2018
Vår klasse jobber for tiden med Bronsealderen. I Gaia 4, som vi bruker, står det en del, men vi har hatt behov for å finne mer stoff. Særlig har vi funnet en del videoer og filmklipp om bronsealderen. Vi kan ikke finne så mange interaktive oppgaver og aktiviteter om bronsealderen og jernalderen, men det vi fant har vi laget en samling med lenket til.

Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012