WYSIWYG Web Builder
Kartlegging/
observasjon:


SOL-nivå 2
SOL-nivå 3
Språk 6-16
AskiRaski
LOGOS
ITPA
Tilpasset:

Tilpasset undervisning
Kontaktlærer:
  -
Tilpassete lekseplaner
 
- Tilpassete leseopplegg

Lesemateriell i permer
HJELPEMIDLER

Lesekurs
Programvare
Lydbøker
Utvidet behov --> PPT

Skolens forarbeid før utredning
PPTs arbeid
Skolens videre arbeid
2. trinn
Ordinær leseopplæring Verktøy i leseopplæringen med info og prosedyrer ved Fridalen skole ved behov for utvidet opplæring