WYSIWYG Web Builder
Kartlegging/
observasjon:


SOL-nivå 5
SOL-nivå 6
Språk 6-16
AskiRaski
LOGOS
ITPA
Tilpasset:

Tilpasset undervisning
Kontaktlærer:
  -
Tilpassete lekseplaner
 
- Tilpassete leseopplegg

Lesemateriell i permer
HJELPEMIDLER

Lesekurs
Programvare
Lydbøker
Utvidet behov --> PPT

Skolens forarbeid før utredning
PPTs arbeid
Skolens videre arbeid
5. trinn
Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring Ordinær leseopplæring