Netteleven.no er en nettportal hvor elever og lærere på Internett lett kan finne relevant øving og faktastoff, som kan være nyttig supplement til arbeidet i fagene og emnene.

Det legges vekt på å gjøre lett tilgjengelig det som menes å kunne være aktuelt i fagene og emnene i skolen.

Det aller meste av sidene og materiellet det lenkes til, har ikke Netteleven.no laget selv. Derfor er dette gratis tilgjengelig gjennom netteleven.no.Mange av oss som jobber i de mange klasserom rundt i skolene i Norge bruker bøker og papirmateriell i læringsarbeidet med elevene. Dette er selvsagt vel og bra.

Men for mange av oss blir det likevel behov for å variere innøvingen av kunnskaper og ferdigheter i fagene mer.
Bruk av pedagogisk programvare er nyttige redskaper, men dette koster ofte mye og kan være begrenset i bruk.
Internett er en annen læringsressurs. Her er det enorme muligheter, og nesten ubegrensete ressurser. Men for at vi skal ha nytte av det i klasserommet, må vi først finne aktuelle sider, hvor det er øvelser som kan trene ferdighetene elevene skal jobbe med. Deretter må vi finne øvelsene og legge dem tilrette for elevene. Dette kan være et ganske tidkrevende arbeid. I alle arbeidsoppgavene vi har med planleggingen av undervisningen, blir det ofte ikke tid nok til å gjøre dette skikkelig.

Det finnes mange samlesider med lenker til sider med interaktive øvelser. Problemet med de fleste av disse er likevel at vi må lete videre på sidene for å finne noe som er aktuelt for oss til elevene våre skal jobbe med. Det er lite som er systematisert på en helhetlig måte, slik at det er lett tilgjengelig direkte inn i læringsarbeidet i klasserommet.

Netteleven er laget for at lærere og elever skal slippe å gjøre denne jobben.
Siden er bygget opp slik at brukeren skal ha rask og lett tilgang til øvelser og oppgaver i fag og emner på nettet.


Jeg håper sidene her kan være til nytte i læringsarbeidet rundt i klasserommene.

Med vennlig hilsen
Olav Kåre Kløvning
Netteleven
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Noe som ikke fungerer?
Savner du noe? Kommentarer?
Send oss gjerne en tilbakemelding...
Privacy and Terms
Netteleven
Sitemap
Hensikten med Netteleven.no