Enkelt språkvalg
Bildetema er en flerspråklig interaktiv bildeordbok med illustrasjoner, tekst, lyd og animasjoner. Den har ca. 1900 ord, fordelt på 31 temasider med til sammen 128 undertema.

Bildetema kan være en god ressurs å bruke for å trene begreper i norsk språk for minoritetsspråklige elever. I det store antallet kategorier av emner, kan det jobbes systematisk med begreper i ulike emner, ved bruk av bilder, ord, lyd og animasjoner.

Bildetema ble først utviklet i Sverige på svensk språk.  Gjennom samarbeid mellom skolemyndigheter i de nordiske landene er ressursene videreutviklet til også å omfatte en dansk, norsk (både nynorsk og bokmål) og engelsk versjon.

Ved å velge Enkelt Språkvalg kan også en rekke andre språk velges, som f.eks. spansk, arabisk, polsk,  gresk, sorani, russisk, samisk, og mange flere. Dette gjør denne ressursen til et godt verktøy for lærere og skoler som har mange minoritetsspråklige elever.Matvarer  - grønnsaker
Netteleven
Bildetema
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Noe som ikke fungerer?
Savner du noe? Kommentarer?
Send oss gjerne en tilbakemelding...
Privacy and Terms
Netteleven
Sitemap