WYSIWYG Web Builder

Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Se eksempel
Kr. 30
sla-ord
Se eksempel
Kr. 30
sle-ord
sli-ord
Se eksempel
Kr. 30
slo-ord
Se eksempel
Kr. 30
sly-ord
Se eksempel
Kr. 30
For lærere
som kjøper til bruk
for sine elever:


Kjøp, last ned filene, kopiere opp og bruk for dine elever.

NB!
Når du kjøper oppleggene,
kan du fritt dele med kolleger
på skolen din.

Øving på konsonantforbindelser i begynnelsen av ord.
# 15 forskjellige øvinger til hver konsonantforbindelse.
# Cirka 300 øvingsark klare til bruk.

Bruk av fabler i lese- og skriveopplæring.
# 18-20 forskjellige øvinger til hver fabel.
# Cirka 400 øvingsark klare til bruk.
# Samtale, begrepslæring, tegneoppgaver, m.m.

Bruk av tekster av norske forfattere i lese- og skriveopplæring.
# 18-20 forskjellige øvinger til hver tekst.
# Cirka 100 øvingsark klare til bruk.
# Samtale, begrepslæring, tegneoppgaver, m.m.

Bruk av dikt av norske forfattere i lese- og skriveopplæring.
# 20-22 forskjellige øvinger til hvert dikt.
# Cirka 120 øvingsark klare til bruk.
# Samtale, begrepslæring, tegneoppgaver, m.m.
kr. 100

kr. 100

- 50 %
For lærere
som kjøper til bruk for sine elever:

Kjøp,
last ned filene,
kopiere opp og
bruk for dine elever.
Undervisningsopplegg
NB!
Når du kjøper oppleggene, kan
du fritt dele med kolleger på skolen.
# Se eksempler
# Prøv ut før kjøp
# Lesing og skriving
Konsonantforbindelser
# Gøye oppgaver
# Automatiserer
# Differensierte
Kjøp, last ned og kopiér!
# Varierte
# Begrepstrening og samtale om tema
# Skrive- og tegneoppgaver
# Varierte leseoppgaver
Æsops fabler
eller
# Varierte leseoppgaver

Lese- og skriveoppgaver

Prisene på oppleggene i nettbutikken vil fortsatt være 50%. De
varer fram til skolestart. Så her må du være raskt ute, slik at du
få oppleggene billig, og slik at du har dem klar og kan bruke dem
med elevene alt fra skolestart.

Oppleggene du kan kjøpe er:
---> Øvingsark med konsonantforbindelser
---> Øvingsark til lese- og skrivetrening med Æsops fabler
---> Øvingsark til lese- og skrivetrening med norske forfattere

Bruk som supplement og variasjon i lese- og skrivetreningen.
Se info og eksempler under hvert av oppleggene nedenfor:
For lærere
som kjøper til bruk
for sine elever:


Kjøp, last ned filene, kopiere opp og bruk for dine elever.

NB!
Når du kjøper oppleggene,
kan du fritt dele med kolleger
på skolen.