WYSIWYG Web Builder
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
I det norske språket har vi veldig mange ord med konsonantforbindelser. Dette gir utfordringer både for etnisk norske og minoritetsspråklige elever.  
For at disse elevene skal få god flyt og hastighet på lesing av slike ord, er det viktig å øve mye, på forskjellige måter, for å bevisstgjøre og automatisere lesingen.

Oppleggene tar sikte på å være et supplement i en systematisk trening av ord med konsonantforbindelser.
Programmet AskiRaski inneholder mye god trening av slike ord, på data. Men vi har funnet lite helhetlig trening av konsonantforbindelser på øvingsark. Vårt opplegg er bygget på en fast struktur for øving av ord, med 15 øvelser fordelt på 4 sider. Hver konsonantforbindelse med påfølgende vokal, har sin øvingsmodul. Vi har allerede utviklet mange øvingspakker, og vil dekke alle mulige kombinasjoner av ord med konsonantforbindelser etter hvert.

Les mer om, og se eksempler på disse oppleggene her.
Netteleven.no har nå startet nettbutikk!

Vi legger her ut egne opplegg, som vi tenker kan være til nytte for andre i skolen.
Disse oppleggene kan kjøpes, lastes ned, kopieres og brukes til øving i emnene.

Sjekk ut oppleggene, og se om du kan bruke noe av dette i din undervisning. 
Du finner informasjon om oppleggene, og kan se eksempler på oppleggene.

Nedenfor kan du se oppleggene som er lagt ut så langt:
Æsop levde for over 2500 år siden, men mange av de fortellingene han laget er like aktuelle i dag. De har i seg ting som gjelder for mennesker til alle tider, og er ypperlig å bruke til å ta opp emner og forhold rundt det å leve sammen på, både mellom barna og barn - voksen.
Netteleven.no lager opplegg der dette kombineres med utvikling av lese- og skriveferdighetene til elevene, samt ord- og begrepsforståelse i tekstene. Vi har lagt vekt på lesetrening, lesehastighetstrening, leseforståelse (gjennom bl.a. cloze og spørsmål/svar), bearbeiding av emne og tekst ved skriving av egne tekster + andre kreative oppgaver knyttet til fablene.

Les mer om oppleggene her.

 
Lese og skrive med Norske forfattere
Norske forfattere har skrevet mye bra opp gjennom tidene. Men dessverre er mye av dette gjemt og glemt i tidens løp.

Netteleven.no ønsker å få noe av dette fram igjen i lyset, slik at norske barn og ungdom kan bli kjent med norske forfattere og det de har skrevet. Vi er i ferd med  å lage et opplegg der tekster fra kjente norske forfattere kan brukes i undervisning, både for å lære om forfatterne og verkene og få historisk kunnskap.
Vi kombinerer dette med utvikling av lese- og skriveferdighetene til elevene, samt ord- og begrepsforståelse i tekstene. Vi har lagt vekt på lesetrening, lesehastighetstrening, leseforståelse (gjennom bl.a. cloze og spørsmål/svar), bearbeiding av emne og tekst ved skriving av egne tekster + andre kreative oppgaver knyttet til fablene.

Dette materialet er under utarbeidelse.......  Eksempler er lagt ut.