WYSIWYG Web Builder

CWPT,
som står for Classwide Peer Tutoring, er en form for elevundervisning.  
.
                                                                                                                                                                             (                )

CWPT (= Class Wide Peer Tutoring)   Elevundervisning
Bruk menyen til venstre
Klikk på emne og finn øvelse.
Lett som
bare det !