'.mysql_error()); } mysql_select_db($mysql_database, $db) or die('Failed to select database
'.mysql_error()); $sql = "SELECT password, fullname, active FROM ".$mysql_table." WHERE username = '".mysql_real_escape_string($_POST['username'])."'"; $result = mysql_query($sql, $db); if ($data = mysql_fetch_array($result)) { if ($crypt_pass == $data['password'] && $data['active'] != 0) { $found = true; $fullname = $data['fullname']; } } mysql_close($db); if($found == false) { header('Location: '.$error_page); exit; } else { if (session_id() == "") { session_start(); } $_SESSION['username'] = $_POST['username']; $_SESSION['fullname'] = $fullname; $_SESSION['expires_by'] = time() + $session_timeout; $_SESSION['expires_timeout'] = $session_timeout; $rememberme = isset($_POST['rememberme']) ? true : false; if ($rememberme) { setcookie('username', $_POST['username'], time() + 3600*24*30); setcookie('password', $_POST['password'], time() + 3600*24*30); } header('Location: '.$success_page); exit; } } $username = isset($_COOKIE['username']) ? $_COOKIE['username'] : ''; $password = isset($_COOKIE['password']) ? $_COOKIE['password'] : ''; ?> Interaktivportalen WYSIWYG Web Builder
Fagsiden
kort vei til interaktive øvelser på nett
Inngangen til interaktive oppgaver på nettet.
Fagsiden inneholder lenker til øvelser i fagene.
Tanken bak denne siden er å være en ressurs for lærere og elever, til å øve direkte på emner i fagene. Det finnes uendelig med sider med slike øvelser. Utfordringen er ofte å finne disse. Derfor er dette ment å være en samling av slike øvelser. Lenkene under fag og emner fører direkte inn i aktuelle interaktive øvelser.

Det finnes mange samlesider med lenker til øvelser. Men på de fleste må man derfra lete seg videre til aktuelle sider og øvelser. Dette tar tid, og krever som regel mye tilrettelegging av lærer. I Interaktivportalen er denne jobben gjort ved at øvelsene er samlet under de respektive fag, og er lenket direkte inn i de aktuelle øvelsene.

Når elevene f.eks. skal øve på sj-lyden i norsk, kan de gå inn på Norsk -- Rettskriving -- Sj-lyden. Der finner de en rekke øvelser på sj-lyden.
Dette er mønsteret til alle emner under fagene.
Her er det bare å søke på fag -- emne -- øvelse. Enkelt og greit.Velkommen til Fagsiden
for elever og lærere

Copyright  Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Logg inn