Privacy and Terms
Netteleven.no spesialiserer seg på å finne nettsider og læringsressurser på nettet som kan være til nytte og hjelp for lærere og elever i grunnskolen, og å gjøre disse lett tilgjengelige. Dette innebærer at  målsidene vi lenker til har mange forskjellige avsendere og skapere.
Disse har selvfølgelige ulike mål med sidene og dertil budskap.

VURDERING AV NETTRESSURSER
Når vi leter etter innhold og læringssider på nettet, gjør vi mange vurderinger:
-  Det skal ha nytteverdi for elever i deres læring i fag og emner.
-  Innholdet skal være reslevant i forhold til kompentansemål i K06. 
-  Nivå og innhold skal være tilpasset til bruk innenfor rammene av grunnskolen.
- Det skal være en viss kvalitet på nettressursen, være tillitsvekkende og  seriøs i den forstand at 
  det bli oppfattet som aktuelt og relevant inn mot det elevene skal lære.
- Det skal være mulig for elevene å jobbe mest mulig selvstendig.
- Innholdet skal være til nytte i læreres forberedelse, planlegging og gjennomføring av undervisning.

VI OPPGIR KILDENE
Det er viktig for oss å presisere at vi ikke på noen måte ønsker å ta æren for, eller gi inntrykk av at sidene vi lenker videre til, er våre. Vår hensikt er å videreformidle og hjelpe andre å finne og bli kjent med nyttige nettsider til bruk ulike emner i skolen.
Derfor legger vi stor vekt på å oppgi kildene for nettressursene vi lenker til. Dette blir gjort ved at vi i lenken skriver inn adressen til nettstedet, og i stikkordsform oppgir hva innholdet bak lenken er. Slik:VIDEREFORMIDLING
- Netteleven.no ønsker å være med å bidra til videreformidling av gode nettsider og læringsressurser, slik at flere kan finne disse og gjøre seg kjent med dem.
- Vi har henvisninger til mange hundre forskjellige sider. Det vil derfor bli vanskelig, nesten mulig, og innhente tillatelse fra personene/gruppene bak alle disse. Det er imidlertid vår intensjon å jobbe for å innhente tillatelse fra større grupper (f.eks. forlag, 
- Dersom det er personer bak kilder, nettsider, læringsressurser o.l som vil ha seg frabedt denne videreformidlingen, vil vi gjere ha tilbakemelding, og vi vil øyeblikkelig fjerne lenkene fra våre sider.

-  Netteleven.no er idealistisk drevet, og tjener ingenting på denne formidlingen. Vi ser derfor på denne formidlingen som en form for gratisreklame for kildene.
-

ANSVAR
Selv om vi har lenket videre til sider vi vurderer kan være nyttige for lærere og elever i grunnskolen, er ikke vi ansvarlige for innholdet på sidene vi lenker til. Dersom noen skulle ha innsigelser på at Netteleven.no har lenket videre til upassende sider, vil vi være takknemlig for tilbakemeldinger på dette, slik at vi kan gjøre en ny vurdering på innholdet og eventuelt fjerne lenkene fra sidene.

"DØDE" OG IKKE-FUNGERENDE LENKER
Fra tid til annen vil brukerne av Netteleven oppleve å møte lenker som ikke fungerer eller ikke er mulig å komme inn på fordi siden/innholdet er flyttet til et annet domene eller er nedlagt/avviklet.
Dersom dere finner slike lenker, er vi takknemlige for å få tilbakemelding om dette, slik at vi kan få fjernet lenkene, eller eventuelt finne innholdet under en annen adresse.

REKLAME
Netteleven.no har ingen reklame på sine sider. Men siden vi baserer vår idé på å lenke videre til andre nyttige læringssider, vil brukerne av Netteleven, gjennom lenkene våre, stadig møte på sider med reklame/ads av forskjellig slag. I dagens internettverden vil det være umulig å unngå å komme bort i reklame eller annen type kommerielt innhold på nettsider. Det gjelder også veldig mye av det vi har lenket videre til. Om vi skulle styre unna alt slikt, ville det være svært få nettsider vi kunne lenke til. 

Vi tenker at det også er en viktig del av elevenes opplæring i skolen at de lærer seg hvordan de forholder seg til dette, og hva man skal styre unna og hvordan.
Vi har dessverre sett eksempler på nettsider med veldig gode læringsressurser, men hvor det ligger reklame og ads som ikke passer for elever ned i barneskolen. I mange tilfeller styrer vi unna disse.
Netteleven
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Privacy and Terms
Disclaimer