ESL står for English as a Second Language, og er et begrep i den engelske undervisningslitteraturen. Det tilsvarer det norske "Norsk som andrespråk". Det finnes veldig mye engelsk materiale under dette begrepet, og mye av det kan brukes i undervisningen i engelsk i norsk skole. Vi har valgt ut noe av det vi har funnet, og lagt det inn ulike steder under engelskfaget.

rong-chang.com er en nettressurs med små, engelske tekster, med audio til hver tekst.
Den har tekster på forskjellige nivå, med forskjellig lengde på tekstene. Det finnes også små dialoger, og oppgaver med setninger hvor ordene skal settes sammen i riktig rekkefølge.
Ressursene her egner godt brukes på 3. - 7. trinn. Vi har brukt tekster både i samlet klasse og individuelt.  

Dessverre kan det på noen av disse sidene dukke opp annonser som ikke er passende i skolen. Klikk på krysset øverst i høyre hjørne. Klikk så på "Stop seeing this ad". Om sidene brukes i samlet klasse, gjøres dette på forhånd.
English for Children
Noen eksempler:
Conversations
English level 6
Scrambled sentences
Noen eksempler:
Lenke til hovedside:
rong-chang.com
Netteleven
English as a Second Language
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Noe som ikke fungerer?
Savner du noe? Kommentarer?
Send oss gjerne en tilbakemelding...
Privacy and Terms
Netteleven
Sitemap
Sponsor av Netteleven: