WYSIWYG Web Builder
Hvordan kan vi kjenne igjen og hjelpe de forskjellige elevtypene?

    VIL-elevene
    MÅ-elevene
    Gjennomsnittseleven
 

    Underyterne
    Fremmedspråklige
    Dysleksi
    Lærevansker
    Språkvansker
    Adferdselevene

Elever i NORMALOMRÅDET
Elever i BEKYMRINGSSONEN
Kartlegging/observasjon: Elevtyper Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring