Engelske ressurssider i matte
Sums math. Matematikkside utviklet for å støtte opp om matematikkundervisningen. Mange nyttige verktøy for å trene matte. Noen øvelser er fritt tilgjengelig. Andre krever betaling for å få tilgang til. 
AAAMath - er en amerikansk ressursside med interaktive oppgaver i alle emneområder i matte, og med vanskegrad fra barnehage til videregående. Oppgavene er fritt tilgjengelige på nett.
Math Playground. Side med mange mattespill, logiske spill, interaktive oppgaver, oppgaveark til utskrift, på en gøy måte. Videoer som viser algoritmer og promblemstillinger Tilrettelagt for ulike nivå.
MathDrill - På MathDrill kan elevene øve alle regnearter, tallrekkefølge, desimaltall, prosent, geometri, tid, m.m. i interaktive oppgaver. Gå inn på Kids og velg emne og delområde, og sett i gang!
IXL - Math Practice. IXL har interaktive øvelser på alle tenkelige områder innen matematikkfaget, og på alle nivå i grunnskolen. Over 1000 øvelser å velge mellom. Vel verdt å prøve ut.
Count on.  
Maths Is Fun. Algebra, data, statistikk, måling, penger, geometri, aktiviteter, mattespill, oppgaveark, tall.
LearnAlberta.  matteside. Math Interactive.
Off by heart. Ressursside for matte og engelsk. Mange worksheets and games.
Helpingwithmath.  Ressurser til utskrift, spill, pedagogiske tips,  tabeller, sortert på emner og trinn.

Netteleven
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Noe som ikke fungerer?
Savner du noe? Kommentarer?
Send oss gjerne en tilbakemelding...
Privacy and Terms
Netteleven
Sitemap
Sponsor av Netteleven: