På nettet finnes det mange sider hvor man kan hente ut øvingsark som kan
brukes i undervisningen til å trene ulike emner i fagene. Spesielt gjelder dette for matematikk. Noen av disse sidene kan generere øvingsarkene ved å sette
rammene og kriteriene for hva som skal øves.   
To av de beste jeg har funnet så langt er:
Worksheetworks.com.  På denne siden finner du
emnet som skal øves i matte. Gå inn og sett rammene,
og trykk "Create Worksheet" og du får opp siden, klar til
utskrift. Sidene inneholder også muligheter for å lage
øvinger i engelsk, geografi og puslespill.
Math-Aids.com er en tilsvarende side, det kan lages
tilpassete øvingsark innen 86 forskjellige emner i matte,
nye hver gang de genereres. De dekker alle nivåer fra
barnehage til videregående.
WYSIWYG Web Builder
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
FORLAGENES
HOVEDSIDER
Du kommer direkte inn i en øvelse på nettet - enkelt og greit!
http://jao.typepad.com/
JaO's blogg med Gode lærerblogger.
http://www.nrk.no/nyheter/1.6036022   News about school from NRK.
http://www.forskning.no
Articles about education and learning.
http://skoleporten.udir.no/
Udir's page with results from tests and learning community surveys etc.
Education News Lærerblogger

Tilbakemelding
Finner du døde lenker eller lenker som ikke fungerer som de skal? Eller savner du noe? Eller kanskje du har kommentarer på siden og bruken av den?
Vi er interessert i tilbakemelding...
Lately the main page on Netteleven.no where unaccessable for serveral days.
We are not sure about the reason for this. This is now correted.
We apologize and hope it hasn't coused problems for anyone.

We are thankful for feedbacks from you using the page, and se that it has great use for many. It is a pleasure to be a contribution to the work in the school. 

Netteleven.no
Alf Prøysen er en av våre mest kjente og kjære sang-skapere og forfattere av barnelitteratur. I 2014 er det 100 år siden han ble født. Dette jubileres og feires over hele landet, ikke minst i skolen.

På Netteleven samler vi litt av det som finnes på nettet, som
kan være til nytte i markeringen av Prøysenåret i skolen. 


Bruk av Alf Prøysen - 100 år

Kollega Øystein Nordvik har laget en liste over bøker i Nasjonal-biblioteket til høytlesing, samt adventshistorier og bøker fra "steg-for-Steg leselisten.
Klikk her for å få fram listen.


For en del elever kan det være en utfordring å lære gange-
tabellen. Pugging og terping synes ikke å hjelpe. Med disse
elevene må vi ofte finne andre veier for å hjelpe dem å lære.
Disse barna er ofte sterke kreativt. Derfor kan de profitere
på å bruke fantasien, assosiere tallene med bilder og sette
dem inn i spennende sammenhenger. 

Dette er søkt å gjøre i "Gangesagn-metoden". Metoden er utarbeidet av Hege
Ulfeng. Her oppfordres det også til å lage opplegg som er bygget på de samme prinsippene. For mer informasjon, søk opp nettsiden gangesagn.com. Der vil du
også få en innføring i metoden, og evt kjøpe materiellet for fullstendig opplegg.

Ny måte å lære gangetabellen på
Øvingsark til mattetimene?
TV2-innslag på Youtube.com


This is a program based in Colorado US, which gives mentoring,
turoring and guidance to children that are left unsupervised and
without direction after school.
After school Etter skoletid stiller frivillige opp og gir 15 millioner barn
i USA større muligheter til å få en bedre framtid.  

På siden til ASCP er det mange ressurser i ulike fag, som også kan være til nytte for elever og lærere i den norske skolen. Prøv ut de ulike fagene i menyen til venstre på hovedsiden deres.
Downtime on Netteleven After School Care Programs