Beskrivelse av opplegget
Selv om Æsop skapte sine fabler for over 2500 år siden, er mange av dem like
aktuelle idag, og kan lære oss noe om å være mennesker og hvordan vi kan leve sammen som mennesker.

På den tiden ble fablene brukt i opplæring av moral og oppførsel, og kan også i dag brukes som bakgrunn for dette. Samtidig er fablene gode å bruke til lesing og lesetrening, og som grunnlag for skriftlig og kreativ utfoldelse.

Vi har tatt utgangspunkt i et knippe med fabler og laget undervisningsopplegg av disse. Disse er ikke (nødvendigvis) ment å brukes som helhet, men lærer kan plukke ut det som passer til elevene utfra tema, tid, pedagogisk vinkling, behov for tilpasning, o.l. Her er det tanken å gi et utvalg av oppgavetyper og mulighet for å variere undervisningen.

Innholdet i opplegget rundt fabelen:
1. Lesetrening:  Lese fabelen for å bli
    kjent med den.
2. Samtale: Utgangspunkt for å snakke
    om moralen eller temaet i fabelen.
3. Trene lesehastighet.
4.Trening av leseforståelse.
    Lese fabelen, og finne hvilke ord som
    mangler.
5. Trening av leseforståelse: Svare på
     spørsmål til fabelen.
6. Trening av leseforståelse: Sette
    setninger i kronologisk rekkefølge.
7. Trening av leseforståelse:  Lage egne
    spørsmål til fabelen, som eleven
    bruker til å spørre en annen elev i
    klassen.
8. Trening av leseforståelse: Hvilket ord
     passer i teksten? Carlsten.
9. Ordgjenkjenning:  Gjenkjenne ord i
     ordkjeder.
10. Høyfrekvente ord:  Øve og gjenkjenne
     høyfrekvente ord.
11.Skriving: Utgangspunkt for å lage egen
     fortelling om temaet.
12. Skriving:  Gjenfortelle fabelen, skriftlig
     (eller muntlig).
13. Kreativt uttrykk:  Lage en tegning for å
     illustrere innholdet i fabelen.
14. Kunnskap/Historie:  Om Æsop og
     fablene hans.
Gutten og nøttene
Guttene og froskene
Furua og bjørka
Gaupen og reven
Reven og rognebær
Elvene og havet
Fasanen og tranen
Den listige bjørnen
Løven,bjørnen og reven
Oksene og hjulene
Reven og storken
Vinden og solen
Ulven og tranen
Faren og slangen
Løven og eselet
Ulv i fåreklær
Kråka og reven
Bjørnen og musa
Haren og skilpadda
Mølleren, sønnen og eselet
Ørna og kråka
Ulven og gårdshunden
Moren, barnet og ulven
eller
Ja takk!
Begge deler !
Lerka
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Noe som ikke fungerer? Savner du noe? Kommentarer?
Send oss tilbakemelding...
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Noe som ikke fungerer? Savner du noe? Kommentarer?
Send oss tilbakemelding...