WYSIWYG Web Builder
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Du kommer direkte inn i en øvelse på nettet - enkelt og greit!


Alf Prøysen - 100 år
For en del elever kan det være en utfordring å lære gange-
tabellen. Pugging og terping synes ikke å hjelpe. Med disse
elevene må vi ofte finne andre veier for å hjelpe dem å lære.
Disse barna er ofte sterke kreativt. Derfor kan de profitere
på å bruke fantasien, assosiere tallene med bilder og sette
dem inn i spennende sammenhenger. 

Dette er søkt å gjøre i "Gangesagn-metoden". Metoden er utarbeidet av Hege Ulfeng. Her oppfordres det også til å lage opplegg som er bygget på de samme prinsippene. For mer informasjon, søk opp nettsiden gangesagn.com. Der vil du også få en innføring i metoden, og evt kjøpe materiellet for fullstendig opplegg.

Fagbokforlaget
                            Dette er virkelig en inSPIREnde side med ressurser                     
                            for skolen. Den er laget av en adjunkt i Ski, som også 
                            er ressurslærer for Nysgjerrigper.
                            Siden inneholder ressurser i de fleste fagene i skolen: 
                            Spesielt er det lagt vekt på norsk, matte og naturfag.
                            Du finner forslag til opplegg i fagene etter 2.tr., 4.tr. og 7.tr., altså de er bygget på kompetansemåtene i fagene. Det er lett å finne fram, og i tillegg gir den mange nyttige lenker til ressurser i fagene.
Sjekk ut fagfanene, og finn massevis av konkrete opplegg til undervisningen.
Spireserien
Alf Prøysen er en av våre mest kjente og kjære sang-skapere og forfattere av barnelitteratur. I 2014 var det 100 år siden han ble født. Dette jubileres og feires over hele landet, ikke minst i skolen.

På Netteleven samler vi litt av det som finnes på nettet, som
kan være til nytte i markeringen av Prøysenåret i skolen.