WYSIWYG Web Builder
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring SKOLENS FORARBEID Behov for mer tilpassing
1. Kontaktlærer har bekymring om faglig utvikling hos elev.
2. Kontaktlærer sender skriftlig melding til spes.ped.teamet
3. SPT m/representant fra PPT avgjør om det er behov
    for oppmelding.
4. Spes.ped. (Berit W.) tar evt. LOGOS og/eller ITPA.
5. Kontaktlærer skriver pedagogisk rapport.
6. Kontaktlærer /(evt rådgiver) innhenter tillatelse fra
    hjemmet om oppmelding til PPT.
7. Rådgiver (Jon) skriver, i samarbeid med kontaktlærer,
    en oppmelding som sendes elektronisk.