Øvingsark med geometri
WYSIWYG Web Builder
Netteleven
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Noe som ikke fungerer?
Savner du noe? Kommentarer?
Send oss gjerne en tilbakemelding...
Privacy and Terms
Netteleven
Sitemap
Sponsor av Netteleven:
Øvingsark med Areal og omkrets
Vi har lagt vekt på å lage varierte øvelser hvor elevene får trening på å finne og regne ut areal og omkrets hver for seg. 
Men det er også viktig å trene på å skille areal og omkrets fra hverandre. Ofte haster vi så raskt
videre at elevene ikke får tid til å etablere denne forskjellen.  Vi kan derfor se elever både i 6. og 7. klasse,
og til og med i ungdomsskolen som ikke er sikre på denne forskjellen. Varierte øvelser og mengdetrening kan være en vei
å hjelpe elevene til å lære areal og omkrets skikkelig.
Vi har også laget en del øvelser hvor elevene får trene på å sammenligne forholdet mellom areal og omkrets
og å utforske denne sammenhengen.

Øvelsene I denne serien som elevene trene på er:

--> Finne arealet figurer på rutenett ved å telle rutene i figuren. 2 dobbeltark.
--> Lage figurer med et gitt areal i ruter på rutenett.  2 dobbeltark.
--> Lage figurer med et gitt areal gitt i cm2. Her må elevene måle opp. 3 dobbeltark.
--> Lage flere figurer med et gitt areal i ruter på rutenett og deretter finne omkretsen til hver av figurene. 1 dobbeltark.
--> Finne / regne ut arealet og omkretsen av sammensatte figurer på rutenett. 5 dobbelark.
--> Regne ut arealet og omkretsen av sammensatte figurer med gitt mål på sidene. 3 dobbeltark.
--> Utforske og sammenligne sammenhengen mellom areal og omkret i figurer i 3-,4- og 5-gangen. 3 dobbeltark.  

38 øvingsark:

Klikk på bildet til venstre og last ned som PDF-fil.

Om du liker disse øvingsarkene kan du finne flere på denne siden
Du finner også flere øvingsark i matematikk her
Øvingsark med Geometri: Arbeid med figurer og egenskaper
I denne serien med øvingsark har vi laget mange, varierte øvelser hvor elevene skal få trening som hjelper dem til å utvikle forståelsen av geometriske figurer. Vi har tatt utgangspunkt i van Heiles teori om utvikling av denn forståelsen.
Her skal elevene kunne lære å gjenkjenne og navngi figurene.
Etter hvert skal de stimuleres til å kunne bekrive ved å gjenkjenne egenskapene tilulike figurer.
Når dette er på plass, kan elevene begynne å sammenligne figurenes egeskaper og kunne skille dem  fra hverandre.

Eksempler på oppgavetyper:
--> Gjenkjenne oppgitt geometrisk figur blant andre figurer. 4 øvingsark.
--> Koble navn og geometriske figurer. 4 øvingsark.
--> Beskrive figurer ved å skrive ned egenskapene. 3 øvingsark.
--> Sammenligne egenskapene til figurer: Finne likheter og forskjeller. 4 øvingsark.
--> Gjenkjenne og finne gitte geometriske figurer blant flere og fargelegge. 2 øvingsark.
--> Gjenkjenne figurer med gitte egenskaper. 3 øvingsark.
--> Tegne forskjellige eksempler av gitte figurer (bruke linjal). 3 øvingsark.
--> Tegne forskjellige eksempler av gitte figurer (bruke rutenett). 3 øvingsark.
--> Gjenkjenne og finne kongruent figur blant flere figurer. 2 øvingsark.
--> Beskrive gitte egenskaper til figurer (antall sider, vinkler, navn). 4 øvingsark.

32 øvingsark:

Klikk på bildet til venstre og last ned som PDF-fil.

Om du liker disse øvingsarkene kan du finne flere på denne siden
Du finner også flere øvingsark i matematikk her