Mange skoler har samarbeid med hjelpe-prosjekter rundt i forskjellige utviklingsland, hvor de er med og støtter arbeidet økonomisk og på andre måter. Dette er et vinn-vinn forhold for partene: 1) Menneskene som blir støttet får økte muligheter til utdanning og bedre livskvalitet. 2) Elevene på skolen får et innblikk i og kunnskap om hvordan barn i andre lever, og dermed få et videre perspektiv. Dette er nyttig innsikt for barna i norske skoler.

Nå finnes det veldig mange organisasjoner som driver slikt arbeid, med forskjellige programmer og prosjekter rettet mot mennesker i forskjellige deler av verden. Det er ikke alltid så lett å vite hvilket man skal velge.
På Skolemessen 2017 i Lillestrøm ble vi i Netteleven kjent med noen av disse organisasjonene og vi gir her en oversikt over noen som kanskje kan være aktuelle for skoler å delta i. Dette for å synliggjøre alternativer. Kanskje finner lærere og skoleledelse prosjekter her som kan være nyttige å støtte?
Hjelpeorganisasjoner
Finner du det  
du leter etter ?
Vi hjelper
deg på vei !
Klikk 1: Fag
Klikk 2: Emne
Klikk 3: Øvelse
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012