WYSIWYG Web Builder
Individuell opplæringsplan (IOP)
Videre oppfølging:
IOP (Individuell opplæringsplan)
Når enkeltvedtaket foreligger, skal det utarbeides individuell opplæringsplan (IOP) og spesialpedagogiske tiltak kan settes i gang.
Det er kontaktlærer som er ansvarlig for at det utarbeides en IOP. Dette kan skje i samarbeid med spes.ped.lærer.
IOP skal være et arbeidsverktøy for skolen/lærerne og skal sikre at opplæringen som gis er i tråd med enkeltvedtaket.

Planen skal vise:
- mål for undervisningen
- innholdet i undervisningen
- og hvordan undervisningen skal drives


Mal for Fridalen skole
Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring Behov for mer tilpassing