WYSIWYG Web Builder
Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring Språktesten ITPA Kartlegging/observasjon:
ITPA er en språktest, som sier noe om hvordan barnet mottar, tolker og bearbeider auditive, visuelle og verbale stimuli. Den er standardisert for barn mellom 4 og 10 år. ITPA er ikke en evnetest.
Dersom du som lærer mener det er behov for å teste en av dine elever med ITPA, gjør du slik:

1. Ta kontakt med spesialpedagog Berit Wergeland.
2. Hun vil sette eleven opp på venteliste for testing
3. Eleven vil bli testet så raskt som mulig.
4. Det blir utarbeidet en rapport, som beskriver elevens skåre for de ulike delprøver, samt beskrivelse av funksjonsprofilen.