Bruk menyen til venstre
Klikk på emne og finn øvelse.
Lett som
bare det !
Khan Academy er et non-profit nettuniversitet som tilbyr nettbasert utdanning, fra barnehage til universitet.

Visjonen til akademiet er ambisiøs:
              "Vårt ønske er å tilby en gratis utdanning i    
               verdensklasse for alle overalt."


Khan Academy er opprinnelig en amerikansk nettressurs, som har utviklet læringstilbud på mange forskjellige språk. Det finnes også en godt utbygget side på norsk. Denne er absolutt verdt å ta en titt på, og har mye som kan brukes langt ned i barneskolen.

Khan Academy tilbyr undervisning, trening, tester i mange forskjellige fagområder. Spesielt er matematikksiden godt utviklet, og gir en variert tilnærming og øving på de ulike emnene. DIsse kan absolutt brukes i undervisningen på ulike nivå i skolen. Utforsk nettressursen og se hva og hvordan du kan bruke denne i din klasse.

Mange av tilbudene på Khan Academy er åpent tilgjengelig, uten noen form for innlogging. Noen tilbud, f.eks "Oppdrags"-tjenesten, krever registrering for innlogging. Om du velger registrering er dette gratis ved at du lager en egen konto med eget brukernavn og passord. Da har du tilgang til alle ressursene.

Khan Academy
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012