Familie
Klar, ferdig, norsk! er en læremiddelpakke for elever som følger læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (1–10).
I læreverket vektlegges de fire hovedområdene lytte og tale, lese og skrive, språklæring, språk og kultur. Verket ivaretar i alle komponenter en systematisk ord-, begreps- og språkinnlæring knyttet til ti tema.

Hovedvekten i verket er norskinnlæring, men det integrerer også natur- og samfunnsfagstema. Klar, ferdig, norsk! består av en svært omfattende nettressurs, bildeordbok, 5 arbeidshefter og 2 arbeidsbøker

Verket er utviklet og utgitt av Fagbokforlaget med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Verket finnes både på nynorsk og bokmål, og er delt inn i 1.-4. og 5.-10. trinn. Hver del er delt inn i 11 underkategorier med emner. Under hver av disse underkategoriene ligger det mange øvelser for å  trene begrepene i hvert emne.


Se oppgavene under kategorien:
Netteleven
Klar - ferdig - norsk!
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Noe som ikke fungerer?
Savner du noe? Kommentarer?
Send oss gjerne en tilbakemelding...
Privacy and Terms
Netteleven
Sitemap