Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Se eksempel på b-øvingsark
b-pakken
I det norske språket har vi veldig mange ord med  konsonantforbindelser.
For at det skal bli god flyt og hastighet på lesing av slike ord, er det viktig å:

- bevisstgjøre konsonantforbindelsene, slik at eleven leser dem som én lydpakke,
- øve mye for at eleven raskt gjenkjenner ordene, og automatiserer dem.

I en del andre språk, finnes det knapt flere konsonanter
etter hverandre i ord. Derfor vil konsonantforbindelser
for mange minoritetsspråklige elever være en utfordring.
De vil trenge mye øving og bevisstgjøring av disse
lydene, siden mange ikke er vant til slike.

For at slike ord skal bli automatisert, trengst det mye
øving. Vi har laget disse øvingsheftene, for å:

-  gi et tilbud om systematisk øving av ord med konsonantforbindelser,
-  gi et supplement i arbeidet med ord med konsonantforbindelser.
 
Øvingsark med ord med konsonantforbindelser
For lærere
som kjøper til bruk
for sine elever:


Gå inn på aktuell pakke med konsonantforbindelser, kjøp, last ned filene og kopiere opp til bruk for dine elever.
f-pakken
d-pakken
Se eksempel på d-øvingsark
Se eksempel på f-øvingsark
Konsonant-forbindelser
i det norske språket.

bj-, bl-, br-
dr-
fj-, fl-, fn-, fr-
gl-, gn-, gr-
kl-, kn-, kr-, kv-
pl-, pr-
sl-, sn-, sm-,
sp-, st-, sv-
tr-, vr-
skr-, spr-, str-,
s-pakken
Se eksempel på s-øvingsark
Se eksempel på k-øvingsark
k-pakken