WYSIWYG Web Builder
LOGOS
LOGOS er en diagnostisk test for dysleksi og andre lesevansker. LOGOS er ikke en evnetest.
Dersom du som lærer mener det er behov for å teste en av dine elever med LOGOS, gjør du slik:

1. Ta kontakt med spesialpedagog Berit Wergeland.
2. Hun vil sette eleven opp på venteliste for testing.
3. Eleven vil bli testet så raskt som mulig.
4. Det blir utarbeidet en diagnostisk rapport, som forteller 
    hvordan eleven ligger an i forhold til spesifikke områder,
    hvor eventuelle lesevansker kan oppstå.
    Rapporten vil også inneholde tilrådning og konklusjon.

Kartlegging/observasjon: Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring