Worksheetworks.com
Som for det meste annet, finnes det mange sider på nettet hvor det er lagt ut matteoppgaver man kan bruke i klasserommet. Noen sider har ferdige ark med oppgaver, og disse kan være vel og bra når det er akkurat slike oppgaver vi leter etter.

Men heldigvis finnes det også sider der man kan gå inn og lage sine egne, tilpassede matteoppgaver, og skrive ut, ferdig til bruk for elevene.

Vi har tidligere på Netteleven presentert en del slike sider. Nå ved starten av nytt skoleår legger vi denne oversikten ut igjen, slik at dere kan gå inn og finne og lage oppgaver etter behov.
Her kan du lage oppgaver i mange av de vanlige emnene innen
matematikkfaget. I de fleste tilfeller kan du velge ulike typer
oppgaver du vil lage innen emnet. Du vil også kunne velge om
du vil ha vannrett eller loddrett oppstilling av oppgaver.
I tillegg vil du som regel kunne velge tallområde, tallstørrelse, format (A4/US letter).
Når du har valgt tilpasninger,klikker du Create Worksheet, og klikker på                for å skrive ut øvingsarket, klart til bruk!
 
CommonCoreSheets.com Math-Aids
Vi har funnet denne siden svært nyttig, og den dekker
omtrent alle tenkelig emner innen matematikk.
I menyen til venstre er det listet opp alle emnene. Under hvert emne finner du ulike oppgavetyper til emnet. Disse er i mange tilfeller svært nyanserte og detaljert tilpasset.
Til  hver oppgavetype er det laget 10 forskjellige øvingsark. I tillegg er det mulighet for å lage enda flere øvingsark, etter eget behov.
Denne må utforskes og prøves ut. Du finner garantert noe nyttig her.
Enda en god, dynamisk side med mulighet for å lage
øvingsark i matte. Denne også dekker mange emner,
og du har mulighet til å velge oppgavetyper innen emnet.
Avhengig av emnet, vil du ha valgmuligheter for tallutvalg, størrelse, vannrett/loddrett oppstilling, med/uten fasit, svart-hvitt/farge, og antall oppgaver på arket.
Math-Aids.com kan også tilpasses med norsk tekst på øvingsarkene.
Netteleven
Lag egne, tilpassede matteoppgaver
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Noe som ikke fungerer?
Savner du noe? Kommentarer?
Send oss gjerne en tilbakemelding...
Privacy and Terms
Netteleven
Sitemap