WYSIWYG Web Builder
Hvordan kan vi hjelpe disse elevene?

-   Tett veiledning.
-   Korte, hyppige øvinger
-   Konkrete øvinger: Delmål, delferdigheter.
 
 

Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring Kartlegging/observasjon: Elever med lærevansker