WYSIWYG Web Builder
Kjennetegn:

-   Prøver så godt de kan. Jobber ofte godt.
-   Får veiledning
à forstår à glemt neste gang.
-   Må ha mange repetisjoner
-   Trenger spesiell tilrettelegging:
     -  Tilpassing av lærestoff (kvantitet, kvalitet)
     -  Spesialundervisning  

Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring Kartlegging/observasjon: Elever med lærevansker