WYSIWYG Web Builder
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Du kommer direkte inn i en øvelse på nettet - enkelt og greit!"Gangesagn-metoden" er utarbeidet av Hege Ulfeng. Denne metoden for å lære gangetabellen legger vekt på  å bruke fantasi og assosiasjonsteknikk for å lære tabellene. 
For mer informasjon, søk opp nettsiden gangesagn.com.

3. trinn Fridalen
Ny måte å lære gangetabellen på
Læringsressurser --Tilgang mot registrering og betaling