Læringsressurser på nett
Finner du det  
du leter etter ?
Vi hjelper
deg på vei !
Klikk 1: Fag
Klikk 2: Emne
Klikk 3: Øvelse

Heldigvis finnes det veldig mye fritt, åpent, gratis læringsmateriale og læringsressurser. Det gjelder også ressurser hvor det heller ikke er nødvendig å registrere seg eller bli medlem for å få tilgang til ressursene.
En del av det du kan finne av slikt materiale på nettet har vi samlet her. 
Det meste av det vi har funnet her er engelske eller amerikanske nettressurser, men vi tror at mye av det kan brukes, direkte eller tilpasset også i den norske skolen. Særlig vil det da være mest nærliggende å kunne bruke stoff i engelsk og matematikk.
Radius er CappelenDamms sine nettsider for matematikk. Når du går inn på sidene til Radius 1-4 og Radius 5-7, finner du lenker videre til A og B-boken til hvert trinn. Sidene under disse er knyttet til læreboken til de respektive trinn.   Det kan derfor være litt vanskelig å finne fram til emnene, om man ikke har bøkene. Men med litt leting, kan man finne det man har behov for.
Under lenkeikonene til hver bok, finner man Radius Regnemester..
Her finner  vi sider med mange muligheter for trening av
Regnestrategier, for å automatisere regneferdighetene -
på mange nivå.  Kan brukes på alle trinn i grunnskolen.

MatteMestern.no
På denne siden ligger det små undervisningsvideoer og forklaringssider til nær sagt alle tenkelige emner og regneferdigheter elevene skal lære i matematikk. Siden er organisert med emner, med delferdigheter under disse. Det er forholdsvis lett å finne fram til den algoritmen man skal jobbe med.
I tilknytning til denne siden ligger det også en side med tester til hver delferdighet.
MatteMestern.no er det eogså mulighet for å søke på klassetrinn for å  finne emnene som er mest aktuelt for det trinnet man jobber på.

Multi er Gyldendal Norsk Forlag sine nettsider for matematikk. Siden er delt inn i Nettoppgaver for 1-4 og Nettoppgaver for 5.7.
På hver av disse år kan du går inn på de respektive bøkene under hvert trinn. Her finner du inndelt i kapitler, med navnene på emnene, men forskjellige typer øvelser under hvert emne.

Common Core Sheets er en engelsk læringsressurs med hovedvekt på matematikk, som ligger åpent på nettet. Den inneholder massevis med øvingsark (worksheets i de fleste emner i matematikk, og er fri til nedlasting i pdf-format. I hvert emne er det også mulighet for å generere flere øvignsark.

Common Core Sheets har også noen sider med øvingsark (på engelsk selvfølgelig) i geografi, skriving, andre språk,  men disse er på langt nær så godt utviklet som sidene i matematikk.

Primary Resources er en engelsk nettside med læringsressurser innen mange fag. For norsk skole vil det være sidene med matematikk og engelsk som har mest å by på.Men det ligger også mye som kan være interessant i en rekke andre emner og fag.  
Ressursene er ikke veldig godt organisert, så det krever litt leting under emnene for å finne øvelser og oppgaver som kan være nyttige. Men inni mellom kan man slumpe på gode oppgaver. Så den som leter skal finne. ;)
De fleste øvingsarkene ligger tilgjengelig i word-, pdf- og ppt-format.
homeschoolmath.net
Som navnet på siden antyder har denne spesialisert seg på matematikk. Mange oppgaver innen mange emner, organisert både etter trinn og emner. Den inneholder en idebank med undervisningsopplegg, undervisningsvideoer, spill og aktiviteter, foruten en generator for å lage egne, tilpassede oppgaveark.

Kvaliteten på utskriftssidene er kanskje ikke like god som på en del andre sider, men om du bruker utskriftsikonet øverst til høyre på siden, kommer arkene ut med oppgaver på ene siden og fasit på andre. Oppgavene og oppgavetypene kan være verdt å sjekke ut om det er noe som kan brukes her.
Ressursene på denne siden ligger åpent, og kan brukes fritt, uten registrering eller innlogging. 
K5Learning.com rer nok en innholdsrik engelsk nettressurs. Denne har en del med mange læringsressurser man må betale for å få tilgang til. Men den har også en stor del ved materiell som ligger fritt tilgjengelig, uten regstrering.   Derfor tar vi den med her også.
Vi har funnet og brukt mye av øvingsarkene på k5learning, særlig det som ligger på matematikk. Den har også også en rikholdig kilde med øvingsark innen emner i engelskfaget som kan brukes på ulike trinn. 


Sumsonline er en engelsk nettressurs med kun spill til forskjellige emner i matematikk. Her vil det nok være forskjellig å finne for å trene seg i emner i matten.
Alt er fritt tilgjengelig. Men versjonen som vi har lenket til er ikke alt like lett å finne fram i, og man må gjerne lete litt for å finne noe som kan være nyttig i emnet man jobber med. Det ligger imidlertid flere versjoner som er mer oversiktlig organisert. Disse kan du klikke deg inn på til høyre.

MathDrill er, som navnet antyder, en side for å drille ferdigheter i matematikk. Det kan gjøres i addisjon, subtrkasjon, multiplikasjon, brøk, desimaltall, prosent, og flere andre emner. Du (og elevene) velger emnet i menyen midt på siden, og velg så typen oppgave til emnet. Du får da opp flere interaktive øvelser/oppgaver for å øve emnet. Deretter kan man sjekke svaret.
Ved å registrere seg (GRATIS!) vil du som lærer få tilgang til en modul for å legge inn navnene til elevene, og du vil da få registrert og listet opp hver enkelt elevs resultater i emnene. Alt blir rettet og registrert av systemet i dette programmet!
Elevene kan øve på dette på skolen, eller de kan gjøre oppgavene som lekse hjemme.
1. - 4. trinn:
5. - 7. trinn:


LearnEnglishKids er, som
teAchnology er, som
Math-U-See er, somKontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012