WYSIWYG Web Builder
LEKSEPLANER/LESEOPPLEGG

Eksempler på tilpassete time-/lekseplaner:

Timeplan 1                        Lekseplan 1
Timeplan 2
      
Timeplan 3

Eksempler på tilpassete leseopplegg:

Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring Behov for mer tilpassing Tilpassete time-/ lekseplaner