WYSIWYG Web Builder
Tips til leseundervisning
Tips til leseundervisning

På Netteleven har jeg samlet en del henvisninger til sider på nettet, som gir tips til leseundervisningen.  Gå inn her.
Tips i begynneropplæring:

Helhetslesing - Vigdis Refsahl
Veiledet lesing - Kristin Hopsdal

Videoer om leseopplæring fra Lesesenteret i Stavanger.
Veiledningshefte om LeseLOS fra UiS.
Begynneropplæring for minoritetsspråklige.
Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring Hjelpemidler