Lesing
  

Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Bruk menyen til venstre
Klikk på emne og finn øvelse.
Lett som
bare det !
Lesing: Nyttig om lese- og skriveopplæring