Lesing og lesetips - digitalt
Vi har tatt mål av oss til å lage en oversikt over ressurser med lesing og lesetips som ligger åpent på nett. Der ute er det lagt ut massevis med tips og nyttige råd skrevet ned av lærere og andre fagfolk som har gjort erfaringer og har kompetanse på hvordan vi kan drive en god leseopplæring.
Denne nettsiden er laget av Anne Marte N. Sandnes, som er lærer ved en skole i Oslo.Hun jobber i 1. klasse og har delt en del tips, både som hun selv har erfart og som hun har fått av andre. Se også menyen for enda flere tips.
Forlagene har mer enn lærebøker som skolene må kjøpe for å kunne bruke i undervisningen i klassene. Det finnes også mange digitale ressurser til lesing, grammatikk, rettskriving, oppgaver mm. som ligger åpent på nettet.
Menyen til høyre er en oversikt over sider hvor vi kan gå inn og få tilgang til leseressurser på forskjellige nivå. 
Annonse
Annonse
Vigdis Refsahl er seniorrådgiver ved StatPed, og har i mange år jobbet med leseopplæring spesielt knyttet til elever som har
Det er lagt ut mange artikler av henne med nyttige og praktiske metoder, opplegg og tips som kan være interessant for lærere i grunnskolen. I menyen til høyre finnes flere av disse samlet.
Mange skoler og kommuner har laget gode planer for hvordan drive god leseopplæring. TIl høyre finner du et lite knippe med slike planer. Kanskje finner du noen nytte tips og praktiske metoder som kan være til hjelp i din egen undervisning....?
Fagsider om lesing er s
Netteleven
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012