WYSIWYG Web Builder
Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring LYDBØKER Hjelpemidler
LYDBØKER
1. Ta kontakt med avdelingsleder Roar Vatne, som bestiller
     lydbøker til elever som trenger det.
     - Skriv liste over bøker eleven trenger lydbok til.
     -