WYSIWYG Web Builder
Kjennetegn:

-  De er pliktoppfyllende og gjør det som forventes, men heller
    ikke mer.
-  De er selvstendige, og finner gjerne ut på egen hånd hvordan 
   løse utfordringer.
-  De er ofte motvillige til å gjøre mer enn det de må.
-  De lærer det som forventes at de skal lære.
-  De gjør det som kreves for å lære det de skal.
-  De klarer seg som regel godt over gjennomsnitt.
MÅ-eleven
Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring Kartlegging/observasjon: