Når vi (som lærere) skal lære fra oss ulike algoritmer og emner i matematikken kan det være en utfordring å forklare det slik at alle elevene får det med seg og skjønner hvordan det skal gjøres.
Da kan det være godt å ha varierte innfallsvinkler og personer som forklarer. Her kan MatteMestern være til stor hjelp.  Den inneholder massevis med små undervisningsvideoer der ulike algoritmer blir forklart på en enkel måte.

Videoene kan vises i samlet klasse som en del av undervisningen, eller elevene kan gå inn på aktuelle videoer etter behov hjemme. Elevene kan se gjennom video så mange ganger som trengs for at de skal forstå regnemåten.

Det ligger også testoppgaver til mange av videoene, slik at elevene, etter at de har jobbet med emner, kan gå inn og sjekke om de har forstått. 

En del av MatteMestern er lisensbelagt, og man må der registrere seg og betale for tjenestene. Det er innlogging med Feide, så om skolen eller kommunen har betalt lisens vil, den også være tilgjengelig.
MatteMestern
Lenke til hovedside
Lenke til side med videoer
Finner du det  
du leter etter ?
Vi hjelper
deg på vei !
Klikk 1: Fag
Klikk 2: Emne
Klikk 3: Øvelse
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012