Bøker
Nasjonalbiblioteket har en visjon om å fungere som et nasjonalt minne for så mye som mulig av den litterære arven vår. Dette ser det ut til at de er på god vei til å oppnå.  NB har digitalisert et stort antall eldre bøker og lærebøker. I bibliotekets arkiver ligger det over 250 000 som kan søkes opp og leses av hvem som helst. 

I arkivene til NB kan du i tillegg bl.a. finne over 800 filmsnutter, 55 000 radioopptak. Av digitalisert materiale, utenom bøker, finner du over 400 000 aviser, 250 000 foto, over 6200 tidsskrifter. Dette er noe av det som ligger i NB.
Kanskje er det noe av dette som kan være av interesse.
Netteleven
Nasjonalbiblioteket
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Noe som ikke fungerer?
Savner du noe? Kommentarer?
Send oss gjerne en tilbakemelding...
Privacy and Terms
Netteleven
Sitemap