WYSIWYG Web Builder

med forskjellige typer læringsressurser
Når man søker på nettet, finner man mange nettsider som kan være til nytte i læringsarbeidet i fagene på skolen.
På mange av disse kan vi finne øvingsark, videoer, forslag til aktiviteter, oppgaver, mm. Vi har tidligere  presentert mange slike sider på netteleven.no.  

På norsk har de fleste store forlagene slike nettressurser i de ulike fagene, men også noen private har laget nyttige nettsider med læringsressurser. Søker vi på engelske og amerikanske nettressurser, finnes det massevis av slike.     I noen fag, særlig engelsk og matte, kan en del av inneholdet i disse også være brukbare (evt. med tilpasninger) i norske klasserom.
Netteleven.no har samlet en del sider som vi tenker kan være til nytte for lærere og elever ute i den norske skolen.

I vår oversikt har vi skilt mellom
1. Nettsider som ligger åpne på nettet og har gratis tilgang (uten medlemsregistrering)
2. Nettsider som ligger åpne på nettet og har gratis tilgang, om man registrerer seg som medlem.
3. Nettsider hvor man må registrere seg som medlem, og betale månedlig eller årlig for tilgang til ressursene.

Vi anbefaler å undersøke og finne ut om noe av dette kan brukes for deres elever.
Nettsider
Finner du det  
du leter etter ?
Vi hjelper
deg på vei !
Klikk 1: Fag
Klikk 2: Emne
Klikk 3: Øvelse
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Privacy and Terms
Disclaimer
Noe som ikke fungerer? Savner du noe? Kommentarer?
Send oss tilbakemelding...