Læringsressurser
Finner du det  
du leter etter ?
Vi hjelper
deg på vei !
Klikk 1: Fag
Klikk 2: Emne
Klikk 3: Øvelse
Når vi søker på nettet, finner vi mange nettsider som kan være til nytte i lærings- arbeidet i fagene på skolen. På mange av disse kan vi finne øvingsark, videoer, spill, forslag til aktiviteter og oppgaver, mm. Men det er ikke alltid så lett å finne ting som
kan brukes. I alle fall tar slikt tid, og det er det ikke alltid man har. Derfor har vi i Netteleven laget en oversikt over noe av det som finnes for å gjøre det lettere å
velge og vurdere hva som kan brukes.

På norsk har de fleste store forlagene slike nettressurser i de ulike fagene, men også noen private har laget nyttige nettsider med læringsressurser. Søker vi på engelske
og amerikanske nettressurser, finnes det et enormt utvalg av slike.    
I noen fag, særlig engelsk og matte, kan en del av inneholdet på disse nettsidene også være brukbare og nyttige (evt. med tilpasninger) i norske klasserom.
Netteleven.no har samlet og laget en oversikt over en del sider som vi tenker kan
være til nytte for lærere og elever ute i den norske skolen. Dette for at det skal være lettere for deg å finne nyttige ressurser og kunne vurdere om du vil registrere deg og eventuelt betale for å få tilgang til noen av disse ressursene. 

I vår oversikt har vi skilt mellom
1. Nettsider med læringsressurser som ligger åpne på nettet og har gratis tilgang
    (uten medlemsregistrering)
2. Nettsider med læringsressurser som ligger åpne på nettet og har gratis tilgang
    dersom man registrerer seg som medlem.
3. Nettsider med læringsressurser hvor man må registrere seg som medlem,
    og betale et månedlig eller årlig beløp for å få tilgang til ressursene.

Gå gjerne inn på disse oversiktene og sjekk ut om du finner noe som kan brukes for dine elever.

PS! Disse oversiktene er på langt nær fullstendige. Vi vil også stadig søke å
utfylle disse etter hvert som vi finner
flere som kan være til nytte.
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Noe som ikke fungerer?
Savner du noe? Kommentarer?
Send oss gjerne en tilbakemelding...
Privacy and Terms
Netteleven
Sitemap