Nettvett og utfordringene med mobbing på nett og mobil er svært aktuelle tema for alle som jobber med barn og unge. Nettet er fullt av gode og nyttige ressurser, men vi finner også mye dårlig, og det kan brukes negativt og med onde hensikter. Derfor er det viktig og nødvendig å lære våre unge å bli klar over farene, men også å bruke nett og mobil på en god og positiv måte.

Når vi leter på nettet, kan vi finne mye stoff som er til god hjelp i dette arbeidet. Vi har gjort et dykk og samlet en del adresser til sider som kan være nyttige i arbeidet og undervisningen av nettvett og digital dømmekraft, mobbing på nett, og hvordan forberede barna til å takle de digitale utfordringene.  Se i lenkene under, så finner du helt sikkert noe du kan bruke.....
Om Digital dømmekraft, nettvett og mobbing
 
Finner du det  
du leter etter ?
Vi hjelper
deg på vei !
Klikk 1: Fag
Klikk 2: Emne
Klikk 3: Øvelse
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012