Norske forfattere
- fram i lyset

Norge har hatt mange gode forfattere opp gjennom tidene. I dag er mange av disse litt glemt, og i mange klasserom går elever glipp av å bli kjent med denne delen av kulturarven vår.
I lærebøker for barne-skolen finnes det ofte ikke så mange dikt fra den klassiske litteraturen, og derfor går elevene glipp av å bli kjent med disse .
Det ønsker vi å gjøre noe med!

Derfor er vi i ferd med å utvikle en serie med undervisningsopplegg for å gjøre tekster av de store, kjente norske forfattere lettere tilgjengelige for elever, også et stykke ned i barneskolen.
Vi ønsk
er at elever i barneskolen skal få et første møte med noen av de kjente norske forfattere, og bli kjent med noe av det de har skrevet. Dette gjøres gjennom forskjellige lesetrenings- og leseforståelsesoppgaver til tekster forfatterne har skrevet. Samtidig er det utarbeidet oppgaver i skriving og tegning, der elevene kan utforske forfatter, tema, virkemiddel eller sjanger forfatteren har brukt, og å bruke kreative uttrykk knyttet til forfatteren og teksten i opplegget.

Bjørnstjerne Bjørnson - "Jeg velger meg april"
Inger Hagreup - "Lykke"
Nordahl Grieg - "Til ungdommen"
Henrik Ibsen - "Terje Vigen"
PayPal og alle typer bankkort kan brukes ved kjøp.
Etter betaling blir du lenket inn
på en side, hvor du kan laste
ned alle filene i PDF-format.
Se veiledning.
For lærere
som kjøper til
sine elever:


Kjøp, last ned filene, kopiere opp og bruk for dine elever.

NB!
Når du kjøper oppleggene,
kan du fritt dele med kolleger
på skolen.

Kr. 149 for pakken
Oppleggene med diktene 
som ligger i denne pakken er:
 
Klikk på lenkene ovenfor og du får lastet ned hele opplegget til diktene som er tilgjengelige.
Disse kan kopieres og prøves ut i egen klasse på skolen.
Lærerveiledning - Dikt av norske forfattere
Dikt av norske forfattere

I hvert av oppleggene ligger det over 25 øvingsark med varierte lese- og skriveoppgaver, som kan lastes ned og brukes i undervisningen i norsk.
Til sammen blir det over 100 øvingsark.

Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Noe som ikke fungerer? Savner du noe? Kommentarer?
Send oss tilbakemelding...