WYSIWYG Web Builder
"NLD er en forkortelse for Nonverbal Learning Disabilities. Oversatt til norsk blir “Nonverbale lærevansker”, dvs. “ikke-språklige lærevansker”. Det kunne like godt hete “ikke-språklige vansker” eller “ikke-språklige livsvansker”. Det har med langt mer enn læring å gjøre. NLD er ikke noen sykdom eller psykisk lidelse, men en svikt i noen livsfunksjoner som man regner med har sitt utspring i hjernens fungering. Fagfolk kaller dette dermed en “funksjonsprofil”.....                                        (NLD-foreningen i Norge)
Netteleven
Nonverbale lærevansker (NLD)
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Noe som ikke fungerer?
Savner du noe? Kommentarer?
Send oss gjerne en tilbakemelding...
Privacy and Terms
Netteleven
Sitemap
Sponsor av Netteleven: