Norge har hatt mange gode forfattere opp gjennom tidene. I dag er mange av disse litt glemt, og i mange klasserom går elever glipp av å bli kjent med denne delen av kulturarven vår. I lærebøker for barneskolen finnes det ofte ikke så mange tekster fra den klassiske litteraturen.
Det ønsker vi å gjøre noe med!

Derfor er vi i ferd med å utvikle en serie med undervisningsopplegg for å gjøre tekster av de store, kjente norske forfattere lettere tilgjengelige for elever, også et stykke ned i barneskolen.

Vi ønsker at elever i barneskolen skal få et første møte med noen av de kjente norske forfattere, og bli kjent med noe av det de har skrevet. Dette gjøres gjennom forskjellige lesetrenings- og leseforståelsesoppgaver til tekster forfatterne har skrevet. Samtidig er det utarbeidet oppgaver i skriving og tegning, der elevene kan utforske forfatter, tema, virkemiddel eller sjanger forfatteren har brukt, og å bruke kreative uttrykk knyttet til forfatteren og teksten i opplegget.

I hvert av oppleggene ligger det over 20 øvingsark med varierte lese- og skriveoppgaver, som kan lastes ned og brukes i undervisningen i norsk.
Til sammen blir det over 100 øvingsark, som kan brukes i undervisningen i norsk.

Bjørnstjerne Bjørnson - "Faderen"
Knut Hamsun - "Sult"
Alexander Kielland - "Gift"
Amalie Skram - "Sjur Gabriel"
Jonas Lie - "Familien på Gilje"
PayPal og alle typer bankkort kan brukes ved kjøp.
Etter betaling blir du lenket inn
på en side hvor du kan laste
ned alle filene i PDF-format.
Se veiledning.
For lærere
som kjøper til
sine elever:


Kjøp, last ned filene, kopiere opp og bruk for dine elever.

NB!
Når du kjøper oppleggene,
kan du fritt dele med kolleger  på skolen.

Kr. 139 for pakken
Oppleggene med tekstene 
som ligger i denne pakken er:
 

100 øvingsark
Varierte
Lesetrening
Skrivetrening
Kreative oppgaver
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Noe som ikke fungerer? Savner du noe? Kommentarer?
Send oss tilbakemelding...