WYSIWYG Web Builder
Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring Lesekurset "Ny Start" Hjelpemidler
”Ny start” er et individuelt skriftspråklig stimuleringsprogram for elever på småtrinnet. På Fridalen skole gjelder dette 2. og 3. trinn.
Med skriftspråklig menes både lesing og skriving.

Blant prinsippene som vektlegges i ”Ny Start” er:
- Tidlig hjelp er god hjelp.
- Alle tiltak må bygge på kartlegging av mestring så vel som av ”faresignal”.
- Intensive og individuelle tiltak synes å gi størst effekt.
- Aktiviteter planlegges med fast og forutsigbar struktur.