WYSIWYG Web Builder
Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring Lesekurset "Ny Start" Hjelpemidler
”Ny Start” (2.del)
En hovedide bak treningsprogrammet er å gi elever som strever med skriftspråklig læring, en ny start. Hver elev som deltar i programmet, får intensiv og individuell veiledning av kvalifisert lærer i ca. 20 minutter 2 dager i uken over en relativt lang periode (minst 8 uker).

Stimuleringsprogrammet har 4 faste poster; en fast struktur som gjentas hver økt:
- Lesing av kjent tekst (oftest en bok eller deler av bok) - repetert lesing.
- Lesing av ukjent tekst (oftest en bok eller deler av bok) under veiledning av lærer.
- Tekstskriving.
- Kombinert fonologisk og ortografisk stimulering.