WYSIWYG Web Builder
Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring Lesekurset "Ny Start" Hjelpemidler
”Ny Start” (3.del)
Dersom du som lærer har elever med behov for kurs,  gjør du følgende:

1. Ta kontakt med spesialpedagog Berit Wergeland.
2. Hun vil sette eleven opp på venteliste for kurs.
3. Når/hvis eleven får plass, sender Berit melding til hjem og
kontaktlærer.
4. Etter endt kurs får hjem og kontaktlærer en skriftlig
tilbakemelding.